fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Yoga Carolien, die zijn gepubliceerd op de website van Yoga Carolien op www.yogacarolien.nl
1.2 Deelnemer/Student/Leerling
Degene die een yogales, privéles, bedrijfsles, retreat, workshop of cursus volgt of wil volgen
1.3 Les
Datgene dat georganiseerd wordt door Yoga Carolien en gevolgd wordt door de deelnemer.
1.3 Website
De website van Yoga Carolien www.yogacarolien.nl
1.4 Yoga Carolien
Waar in dit reglement gesproken wordt over Yoga Carolien wordt specifiek bedoeld Yoga Carolien, ingeschreven bij de K.V.K te ’s-Hertogenbosch onder nr. 77076141

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle privélessen, bedrijfsyoga, abonnementen, strippenkaarten, workshops, retreats, cursussen bij Yoga Carolien. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Carolien als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt.
2.3
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yoga Carolien worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en voor iedereen beschikbaar op de website.
2.4.
Deze voorwaarden gelden niet voor lessen die worden gegeven bij yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio of sportschool

Artikel 3 Eigen risico en aansprakelijkheid

3.1
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
3.2
Blessures, geestelijke klachten en zwangerschap dienen voor de les aangegeven te worden.
3.2
Yoga Carolien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
3.3
Yoga Carolien is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.
3.4
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Carolien, dienen te worden vergoed.
3.5
Yoga Carolien heeft het recht om zonder opgave van reden een les te annuleren of van locatie te veranderen. De les wordt op een ander moment ingehaald of er vindt restitutie plaats. Dit geldt niet voor lessen die worden gegeven in yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio en sportschool.

Artikel 4 Bedrijfsyoga

4.1
Op welke wijze invulling wordt gegeven aan bedrijfsyoga vindt plaats door afstemming tussen het bedrijf en Yoga Carolien
4.2.
Indien het bedrijf de yogales annuleert binnen 48 uur, wordt het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
4.3.
De factuur dient voorafgaand aan de dienst te worden betaald. 

Artikel 5 Workshop

5.1
Yoga Carolien behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.
5.2
Deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat Yoga Carolien het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen. Past nadat het gehele bedrag door Yoga Carolien is ontvangen is de reservering definitief
5.3
Tot zeven dagen voor de workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in dit geval wordt het inschrijfgeld terugbetaald onder inhouding van €7,50 administratiekosten.
5.4
Indien de deelnemer binnen zeven dagen voor een workshop annuleert, vindt er geen restitutie plaats

Artikel 6 Retreat

6.1
Deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat Yoga Carolien het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen. Pas nadat de het gehele bedrag door Yoga Carolien is ontvangen is de plek definitief gereserveerd.
6.2
Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de geplande retreat te worden voldaan.
6.3
Yoga Carolien behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreat prijs terugbetaald.
6.4
Indien een overeenkomst na 48 uur van reservering wordt geannuleerd, is de reiziger de reserveringskosten verschuldigd. De overige annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering:

Tot 8 weken voor vertrek 15% van de reissom
Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom;
Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;
Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;
Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.

6.5
Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat wordt de reeds betaalde prijs niet gerestitueerd.

Artikel 7 Online Cursus

7.1
De deelnemer krijgt toegang tot de online cursus na registratie en betaling van de cursus
7.2
De deelnemer dient naar waarheid de gegevens in te vullen
7.3
Na betaling van de cursus krijgt de klant toegang tot de cursus op Instagram.

7.4
De cursus is voor minimaal 1 maand te gebruiken op Instagram

7.5
Yoga Carolien is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werking van de internetverbinding
7.6

Yoga Carolien heeft het recht om (onderdelen van) de cursus te verwijderen indien dat in haar ogen noodzakelijk is.
7.7
De deelnemer mag het cursusmateriaal op welke wijze en in welke vorm dan ook niet downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Artikel 8 Abonnement, strippenkaart, losse les, privéles en prijzen

8.1
Yoga Carolien behoudt zich het recht voor om een les te annuleren. In dit geval zal de les in overleg worden ingehaald of er vindt restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
8.2
Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.3
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan de lessen. Gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking.
8.4
Opzegtermijn van alle abonnementen is één maand. De opzegging dient per e-mail aan Yoga Carolien te worden doorgegeven.
8.5
Een strippenkaart is 6 maanden geldig.
8.6
Het bedrag voor een losse les dient vooraf contant, via online betaalverzoek betaald te worden of overgemaakt te worden.
8.7
Een privéles dient voor deelname aan de les volledig betaald te zijn.
8.8.
Tot 48 uur voor aanvang van een privéles is het mogelijk een privéles kosteloos te annuleren
Dit kan per e-mail of whatsapp. Indien de deelnemer zijn reservering binnen 48 uur voor aanvang annuleert, wordt geen geld gerestitueerd.

Artikel 9 Prijzen

9.1
Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. Yoga Carolien behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1
Yoga Carolien verzamelt persoonsgegevens van haar deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga Carolien gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om zoals is vastgelegd in het privacybeleid van Yoga Carolien te vinden op de website

Contact?

Carolien de Milliano

@: info@yogacarolien.nl
T: 06-27145739

Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
KVK nummer: 77076141
© 2021 Yoga Carolien 

SOCIAL MEDIA